zadanie nr 2

2. Oświetlenie skweru ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych


Lokalizacja

Skwer ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Oświetlenie skweru ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Opis zadania

Powstały skwer ofiar Katastrofy Smoleńskiej jest jednocześnie ciągiem pieszym z os. Bratkowice do centrum.
Wnioskuję o budowę kilku lamp stylizowanych, których światło zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych.

Uzasadnienie

poprawa bezpieczeństwa pieszych