zadanie nr 3

3. Budowa chodnika na ulicy Basztowej


Lokalizacja

ulica Basztowa

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Budowa chodnika na ul. Basztowej. Poprawa estetyki koło Baszty Gen. Klickiego.

Opis zadania

Położenie nowej kostki na ulicy Basztowej ponieważ stara jest nierówna i zniszczona.

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo mieszkańców, poprawa wizerunku otoczenia.