zadanie nr 2

2. Położenie kostki brukowej przed garażami na wysokości bloków 2 i 4 od Targowicy oraz 7 i 9 od ul. Starzyńskiego.


Lokalizacja

Wjazdy od garaży między blokami 2 i 4 od targowicy oraz 7 i 9 od ul. Starzyńskiego.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Ułożenie kostki przed wjazdami do garaży. Obecnie nawierzchnia jest zniszczona oraz brak chodnika dla pieszych.

Opis zadania

Ułożenie kostki brukowej dł. ok. 100 m, szer. 6,02 m oraz chodników o szerokości około 3,0 m.

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo i estetyka. Zadanie było  wielokrotnie zgłaszane do budżetu obywatelskiego, os. Starzyńskiego jest w centrum zadanie jest kierowane do wszystkich mieszkańców.