zadanie nr 3

3. Wymiana nawierzchni ulicy oraz chodnika na ul. Akademickiej


Lokalizacja

Ulica Akademicka

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana nawierzchni: ulicy oraz chodnika na ulicy Akademickiej.

Opis zadania

Na ulicy Akademickiej od zbiegu kamienic ulica jest wyłożona trylinką a chodnik jest ze starych płyt chodnikowych. Nawierzchnia jest już stara i niezbyt bezpieczna i przyjazna zarówno dla pieszych i kierowców. Proponujemy więc ażeby starą nawierzchnię wymienić na estetyczną kostkę, która będzie położona na jednej wysokości tj, zrównując chodnik z ulicą jednocześnie oznaczając granice chodnika dla pieszych kostką innego koloru,

Uzasadnienie

Wykonanie nowej nawierzchni poprawi jakość przejazdu samochodów i jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W sposób naturalny jest to też kontynuacja projektu 2018 tj przebudowy rogu ulicy Nowej i Akademickiej ( poszerzenie ulicy i budowa miejsc parkingowych)