zadanie nr 1

1. Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej zlokalizowanej przy ul. Żabej i ul. Mickiewicza


Lokalizacja

Łowicz, ul. Żabia - plac zabaw i siłownia plenerowa.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Uporządkowanie, wyrównanie nawierzchni, doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Żabiej w Łowiczu. Doposażenie wpłynie na jakość i efektywność spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Umożliwi i urozmaici to skorzystanie z aktywnego wypoczynku większej ilości osób dorosłych i dzieci.

Opis zadania

Uporządkowanie, wyrównanie nawierzchni, doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Żabiej w Łowiczu na osiedlu Henryka Dąbrowskiego. Na palcu zabaw konieczne jest postawienie dodatkowych zestawów zabawowych dla dzieci młodszych i starszych, w tym niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie placu w ławki, stoliki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz oświetlenie. Na siłowni plenerowej konieczne jest postawienie dodatkowych urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych. Doposażenie wpłynie na jakość i efektywność spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Umożliwi i urozmaici to skorzystanie z aktywnego wypoczynku większej ilości osób dorosłych i dzieci.

Zadanie:
1. Wykonanie projektu a następnie skonsultowanie z mieszkańcami propozycji zagospodarowania terenu.
2. Przetarg i wybór wykonawcy.
3. Realizacja zadania.
4. Rozliczenie.
5. Oddanie do użytku.

Wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo przebywających na nim dzieci. Plac zabaw spełnia funkcję edukacyjną, dzięki czemu dzieci aktywnie i ciekawie będą mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie służyć kilku grupą wiekowym, pozwoli wydzielić strefy zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Poprawi to bezpieczeństwo, jak również wpłynie na jakość i efektywność aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Doposażenie siłowni plenerowej pozwoli na jednoczesne korzystanie z urządzeń przez większą ilość osób dorosłych. Obecnie urządzeń jest za mało i zainteresowane osoby rezygnują z aktywności fizycznej ze względu na brak możliwości ze skorzystania z danego sprzętu.

Uzasadnienie

Problemem jest zbyt mała ilość urządzeń. Wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo przebywających na nim dzieci. Plac zabaw spełnia funkcję edukacyjną, dzięki czemu dzieci aktywnie i ciekawie będą mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie służyć kilku grupą wiekowym, pozwoli wydzielić strefy zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Poprawi to bezpieczeństwo, jak również wpłynie na jakość i efektywność aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Doposażenie siłowni plenerowej pozwoli na jednoczesne korzystanie z urządzeń przez większą ilość osób dorosłych. Obecnie urządzeń jest za mało i zainteresowane osoby rezygnują z aktywności fizycznej ze względu na brak możliwości ze skorzystania z danego sprzętu.
Mieszkańcy osiedla, i najbliższego otoczenia. Dzieci, dorośli.