zadanie nr 1

1. Budowa siłowni plenerowej na skwerze Solidarności w Łowiczu


Lokalizacja

Miejscem realizacji zadania, często wskazywanym przez mieszkańców jest południowa część skweru Solidarności. Teren dotychczas bogaty w zieleń w ciągu kilku ostatnich lat ucierpiał w skutek wichur i burz co spowodowało spadek liczby dużych drzew dających cień dla osób odpoczywających na znajdujących się tam ławeczkach.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wyposażenie południowej części skweru Solidarności w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz uzupełnienie zieleni, tak aby stanowiła naturalną barierę od ruchu ulicznego.

Opis zadania

Siłownie plenerowe są modną w Łowiczu formą relaksu i dbania o zdrowie fizyczne mieszkańców. Zainteresowanie tą formą aktywności wykazują głównie osoby w wieku senioralnym. Zainstalowane urządzenia wzorem innych takich miejsc powinny spełniać określone wymogi i atesty. Warto pomyśleć, aby maszyny do ćwiczeń posiadały możliwość regulacji obciążenia (ważne w przypadku osób starszych). Na terenie siłowni powinien znaleźć się czytelny opis urządzenia oraz instrukcja wykonywania ćwiczeń. Realizując zadanie warto pomyśleć o zieleni w tym miejscu. W ciągu kilku ostatnich lat silne wiatry uszkodziły kilka drzew w obrębie całego skwerku, a parkujące samochody osób odwiedzających pacjentów pobliskiego szpitala dewastują trawniki. Projektując siłownię warto pomyśleć o naturalnej zielonej barierze oddzielającej osoby ćwiczące od pobliskiego ruchu ulicznego. Warto wspomnieć o tym iż osiedle Kostka jest uważane przez wielu mieszkańców Łowicza za bardzo zielone miejsce, miejsce, w którym udało się zachować dużą ilość drzew i krzewów.

Uzasadnienie

Osiedle Kostka jest jednym z najstarszych osiedli w Łowiczu z zabudową wielorodzinną. Wiele osób mieszkających tutaj to seniorzy. W ostatnich latach widać w naszym kraju ogólny trend dotyczący profilaktyki prozdrowotnej i zainteresowanie grupą osób w w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Również w naszym mieście możemy coraz częściej zauważyć nieformalne grup starszych (głównie pań) ćwiczących nordic walking oraz panów zainteresowanych np. jazdą na rowerze. Stworzenie siłowni plenerowej dostosowanej do potrzeb osób starszych dałoby szanse tej grupie wiekowej na możliwość ćwiczenia swojej formy na urządzeniach bezpiecznych i w kontrolowanych warunkach. Jest to ważne dla tych osób, aby niespiesznie i w dowolnej chwili móc skorzystać z takich urządzeń.

Opis realizacji

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wyposażenia z Zarządem Osiedla Kostka

Postęp realizacji

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wyposażenia z Zarządem Osiedla Kostka