zadanie nr 1

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na os. Górki


Lokalizacja

- fragment ul. Granicznej od skrzyżowania z ul. Sobocką do skrzyżowania z ul. Środkową i ul. Małą - fragment ul. Małej od skrzyżowania z ul. Graniczną a ul. Środkową i ul. Małej do skrzyżowania z ul. Jastrzębską - skrzyżowanie ul. Granicznej i Jastrzębi - skrzyżowanie ul. Granicznej i ul. Sobockiej - skrzyżowanie ul. Granicznej i ul. Górnej - skrzyżowanie ul. Granicznej, ul. Środkowej i ul. Małej na ul. Granicznej i ul. Jastrzębskiej

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców osiedla Górki poprzez uzupełnienie infrastruktury drogowej oparte na wykonaniu progów zwalniających i montażu oznakowania pionowego na ul. Granicznej, ul. Jastrzębskiej, ul. Środkowej, ul. Górnej i ul. Sobockiej.

Opis zadania

Na przedstawiony projekt składają się dwa działania mające w zamyśle poprawić bezpieczeństwo, spokój i komfort życia mieszkańców.
Jednym z nich jest montaż progów zwalniających (w miarę możliwości mogłyby to być progi gumowe):
- na odcinku między skrzyżowaniem ul. Granicznej i ul. Sobockiej a skrzyżowaniem ul. Granicznej i ul. Górnej wykonanie jednego progu zwalniającego
- na odcinku między skrzyżowaniem ul. Granicznej i ul. Górnej a skrzyżowaniem ul. Granicznej, ul. Środkowej i ul. Jasgtrzębskiej wykonanie jednego progu zwalniającego
- na odcinku między skrzyżowaniem ul. Granicznej, ul. Środkowej i ul. Jastrzębskiej a skrzyżowaniem ul. Małej i ul. Jastrzębskiej

W przeciwieństwie do innych ulic osiedla, obecnie na wskazanych odcinkach nie znajduje się żaden próg zwalniający. Sprzyja to rozwijaniu dużych prędkości przez kierowców aut. Progi zwalniające mają w zamyśle spowolnić ruch samochodowy, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo w ruchu, głównie pieszym i rowerowym.

Drugie działanie polega na uzupełnieniu brakującego oznakowania pionowego, konkretnie znaków: D-1 i A-7 lub A-5:
- przy skrzyżowaniu ul. Granicznej i Jastrzębi
- przy skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Sobockiej
- przy skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Górnej
- na ul. Granicznej i ul. Małej przy skrzyżowaniu ul. Granicznej, ul. Środkowej i ul. Jastrzębskiej

Brak jakiegokolwiek oznakowania na odcinku blisko 0,5 km (4 skrzyżowania) i co za tym idzie - informacji o pierwszeństwie, wprowadza duży bałagan i jeszcze większe niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Montaż oznakowania pionowego ułatwi uczestnictwo w ruchu i zachowanie w obrębie zbiegu ulic.

Uzasadnienie

Ul. Graniczna to jedna z najczęściej uczęszczanych ulic os. Górki - w dużej mierze przez dzieci i młodzież szkolną zmierzającą do szkół. Dla wielu zmotoryzowanych mieszkańców stanowi najszybszą i najprostszą drogę wyjazdu z osiedla. Należy zauważyć, że mimo tak istotnej roli jaką w codziennym funkcjonowaniu osiedla odgrywa ul. Graniczna, przez bardzo długi jej odcinek nie występuje żaden próg zwalniający. Poruszający się samochodami uczestnicy ruchu nierzadko osiągają prędkości, które w połączeniu z brakiem jakiegokolwiek oznakowania pionowego czy poziomego na tym odcinku stanowią duże zagrożenie. Przedstawiony projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu. Progi zwalniające zmniejszą prędkość poruszania się aut po ul. Granicznej i ul. Małej, a znaki pionowe wpłyną pozytywnie na organizację ruchu, a także informować będą o konieczności zachowania ostrożności na drodze. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla.